Български English

Изграждане на системи

“Унитрейд–БГ” ООД може да предложи на своите клиенти цялостно изграждане на системи за управление на отпадъци, което включва:

  • Проучване на нуждите на клиента

  • Разработване на план за управление на отпадъците по различни звена, както следва

  • Физическо управление на отпадъци – предоставяне на различни съдове за извозване на отпадъци според нуждите на клиента

  • Водене на отчетност и документация към компетентните органи