Български English

Унищожаване на архив

Система за поверително унищожаване включваща:

  • Транспортна услуга според изискванията на клиента
  • Унищожаване на архиви - услугата унищожаване на архиви се осъществява чрез шредиране със специално съоръжение шредер
  • Издаване на документ за конфиденциалност. Дружеството е Администратор на лични данни вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен № 102414.
  • Заплащане на суровината при унищожаване на количества над 2 тона.

Удостоверение от КЗЛД

Шредер