Български English

Услуги

Актуални новини

Насоки за прилагане на чл. 33, ал.4 от Закона за управление на отпадъците До приемането на наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 22 от ЗУО, с които ще бъдат определени реда и условията за създаването и функционирането на системите за… прочетете още »

Обслужване на системи

Разделно събиране на хартия, пластмаси, стъкло, метал. Цялостно обслужване чрез събиране на генерираните отпадъци в нашите пунктове или директно на място с наш транспорт. За тази цел разполагаме с необходимото технологично оборудване,… прочетете още »

Изграждане на системи

“Унитрейд–БГ” ООД може да предложи на своите клиенти цялостно изграждане на системи за управление на отпадъци, което включва: Проучване на нуждите на клиента Разработване на план за управление на отпадъците по … прочетете още »

Изкупуване на отпадъци

Отпадъците са важен екологичен проблем и тяхното управление е сложен процес, който, ако не се осъществява правилно води до проблеми, произтичащи от замърсяването на основните компоненти на околната среда (въздух, води, почви) и чрез тях… прочетете още »

Waste Management

Консултиране в областта на управление на отпадъците Извършване на класификация на отпадъците по Наредба № 3 от 01.04.2004 г. Изготвяне на програми за управление на дейностите по отпадъците Изготвяне на отчетни книги за образувани… прочетете още »

Унищожаване на архив

Система за поверително унищожаване включваща: Транспортна услуга според изискванията на клиента Унищожаване на архиви - услугата унищожаване на архиви се осъществява чрез шредиране със специално съоръжение шредер Издаване на… прочетете още »

Сметоизвозване

“Унитрейд–БГ” ООД предоставя на своите клиенти услуги по събиране и извозване на отпадъци. Фирмата ни е сертифицирана по ISO 9001:2008 с обхват на сертификация „Събиране и транспортиране на смесени битови и строителни отпадъци” –… прочетете още »