Български English

Waste Management

  • Консултиране в областта на управление на отпадъците
  • Извършване на класификация на отпадъците по Наредба № 3 от 01.04.2004 г.
  • Изготвяне на програми за управление на дейностите по отпадъците
  • Изготвяне на отчетни книги за образувани и / или третирани отпадъци по Наредба № 9 от 28.09.2004 г.
  • Попълване на годишни отчети на отпадъците съгласно ЗУО